آب سدهای کشور چقدر است؟ – درخشان


به گزارش «تابناک»، فیروز قاسم زاده، رئیس اداره ملی اطلاعات و اطلاعات آب کشور گفت: وی گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: شرایط فعلی سدهای استان تهران، سد جاینده رود در استان اصفهان، سد در استان خوزستان و سد حوضه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 28، 30، 58 و 74 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، دباشی مدیر دفتر اطلاع رسانی منابع آب رعایت الگوی مصرف بهینه در بخش های مختلف را با اشاره به شرایط اقلیمی و منابع آبی کشور ضروری دانست. مصرف.

دیدگاهتان را بنویسید