آخرین تلاش سازمان جهانی بهداشت برای کشف منشاء ویروس کرونا؟

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد گروه جدیدی از محققان شامل ۲۶ کارشناس تحقیقات مسکوت مانده درباره منشمنبع

دیدگاهتان را بنویسید