آخرین مصدوم حادثه مترو تهران ـ کرج در حال ترخیص از بیمارستان

شهردار تهران گفت: بر اساس گزارشی که داده شد همه مصدومان حادثه مترو گلشهر از بیمارستان ترخیص شدن به جز یک نفر که اقدامات ترخیص وی نیز در حال انجام است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید