آخرین مهلت جابجایی فرهنگیان اعلام شد – تابناک


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نحوه انتقال نیروهای خدمتی، آزمایشی، پیمانی و پیمانی متقاضی تردد دائم و موقت به خارج و داخل استان با رعایت عدم نیاز به مبدا و تعیین تکلیف و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در سال تحصیلی 1402 به صدا در آمد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش.

در بخشنامه صادره از سوی سعید عسکری، اصول کلی فرآیند انتقال، فرآیند انتقال درون و برون استانی برای سال تحصیلی آینده به صورت هماهنگ تک مرحله‌ای و پردازش نرم‌افزار بر اساس فهرست ترجیحی مصوبات ذکر شده است. متقاضیان و بر اساس جداول سطح کارکنان بخش (به طور جداگانه برای منطقه / گروه جنسیت) طبق برنامه زمانی زیر انجام می شود:

– ثبت درخواست، تکمیل فرم امتیازدهی و بارگذاری مدارک از طریق سامانه پرسشنامه کارکنان به آدرس: Profile.medu.ir از 30 اردیبهشت لغایت 7 خرداد.
– رسیدگی به درخواست ها و تایید فرم ارزیابی متقاضیان توسط دفاتر مبدأ در سامانه مدیریت یکپارچه پرسنل به نشانی hrm.medu.ir: از 8 لغایت 28 خرداد.
– پردازش نرم افزاری اپلیکیشن ها طبق جداول تراز منابع نیروی کار: از 19 خرداد لغایت 26 تیر.
– اعلام نتایج: 6 تیر.

شرایط انتقال فرهنگی

شرایط درخواست انتقال
– حداقل سنوات درخواست انتقال موقت و دائم در استان و خارج از آن در جدول زیر درج شده است.

شرایط انتقال فرهنگی

– سابقه کار به صورت حق التدریس، ریشه کنی بی سوادی، سفرهای کاری به سایر موسسات، آموزش در مراکز تربیت معلم، تربیت معلم، خدمت در نظام وظیفه، قرارداد کار معین و … سابقه انتقالی محسوب نخواهد شد.

– نوع انتقال نیروهای قرارداد کار معین در صورت توافق صرفاً دائمی (بدون احتساب جهت به کلانشهر) خواهد بود. به منظور حصول اطمینان از پرداخت دستمزد آنان، فهرست افراد منتقل شده باید به ادارات بودجه استان مقصد ارسال شود.

انتقال استثنائات داخل و خارج استان
طبق سیاست کلی خانواده و به منظور حفظ یکپارچگی و انسجام این نهاد موارد زیر به صورت استثنایی واگذار می شود:

1) همسر جانباز در صورت تغییر شغل دائمی جانباز در همان سال با ارائه تاییدیه از مراجع ذیصلاح موضوع بند 17 بند 13 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و ایثارگران (بدون پیش شرط).

2) بانوان فرهنگی که همسران آنها دارای سمت های عالی (مدیر کل و بالاتر) در دستگاه های دولتی یا نیروهای مسلح و انتظامی بوده و حسب مرجع ذی ربط (بدون درخواست آنان) در پاسگاه وظیفه زوجین خارج از استان یا محل. حوزه خدمت زوجه ترجمه شده است. با حداقل پنج سال سابقه آزمایشی

3) زوج های فرهنگی که محل کار آنها در دو استان یا منطقه متفاوت است. با حداقل پنج سال سابقه آزمایشی

بدیهی است نوع انتقال این دسته از متقاضیان در صورت احراز شرایط بند (ب) دائمی (بدون احتساب جهت سرمایه) خواهد بود و در غیر این صورت موقت خواهد بود.

برخی ملاحظات
همچنین بر اساس بخشنامه فوق، بر اساس ماده (9) هیأت وزیران سال 1399 تردد دائم در کلانشهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، قم، کرج و مشهد ممنوع بوده و صرفاً درخواست مأموریت انتقال موقت) نامزدها را می توان در نظر گرفت. بنابراین متقاضیان انتقال به این شهرها تنها مجاز به درخواست ماموریت انتقال موقت هستند. ضمناً در صورت امکان خروج از کلانشهر، باید درخواست کتبی جداگانه ارائه شود.

ملاک در نظر گرفتن وضعیت انتقال افراد به فرآیند پردازش، سمت و جهت اصلی آموزش کارکنان، متناسب با حیطه و محدوده شغلی آنان است. مگر اینکه فرآیند مهاجرت در حین نگهداری، از طریق مجوز رسمی تغییر کرده باشد. بدیهی است پست اصلی تدریس و زمینه فعالیت همکاران الزاماً با سمت و رشته تدریس در آگهی استخدام سالانه همکاران مطابقت ندارد. سمت و حوزه اصلی تدریس پس از ثبت نام اولیه توسط متقاضی باید توسط پرونده اداری دفاتر اصلی بررسی و تایید شود.

همچنین تاکید می شود با توجه به مراحل پردازش انتقال، امکان تغییر مقصد پس از تایید انتقال وجود ندارد. پذیرش لغو انتقال پس از اعلام نتایج مجاز نمی باشد. بنابراین متقاضیان انتقال قبل از درخواست باید تمامی جوانب موضوع را در نظر بگیرند.

ضمناً عدم اعزام افراد منتقل شده به مناطق تعیین شده پس از اعلام نتیجه غایب تلقی می گردد. بنابراین لازم است دستگاه های خدمات رسان از استفاده از آنها خودداری کنند و ادارات هدف آموزش نیز غیبت آنها را به هیأت های بدوی تخلفات اداری کارگران گزارش کنند.

اعلام نتیجه، در صورت مطابقت، تنها با یکی از اولویت های انتخاب شده مطابقت دارد و پذیرش ارسال با یک اولویت به این معنا نیست که مقصد مطابقت داده شده مجاز به تغییر به اولویت های بعدی است.

دیدگاهتان را بنویسید