آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری زنان و مردان ایرانی تابناک است


آخرین گزارش از بیکاری و وضعیت اشتغال در ایران حکایت از کاهش تعداد مردان و زنان بیکار دارد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری در پاییز نشان می دهد که نرخ بیکاری افراد 15 سال به بالا به 8.9 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این آمار در پاییز امسال جمعیت فعال 15 ساله و بالاتر 25.8 میلیون نفر بوده که از این تعداد 23.5 میلیون نفر شاغل و 2.3 میلیون نفر بیکار بوده اند. تعداد کارکنان 0.2 درصد کاهش یافته است.

جزئیات این گزارش نشان می دهد که از 2.3 میلیون بیکار، بیش از 1.6 میلیون نفر مرد هستند که حدود 85 هزار نفر از آنها بیکار شده اند و نرخ بیکاری آنها 0.5 درصد کاهش یافته است.

تعداد زنان بیکار 15 ساله و بالاتر در پاییز امسال بالغ بر 653 هزار نفر بوده که با کاهش 470 هزار نفری و کاهش نرخ بیکاری آنها به 0.2 درصد همراه بوده است. همچنین در میان جمعیت شاغل بیش از 20 میلیون نفر مرد هستند که تعداد آنها نسبت به پاییز سال گذشته 317 هزار نفر افزایش داشته است.

سهم زنان از جمعیت شاغل حدود 3.5 میلیون نفر است که از این تعداد حدود 195 هزار نفر کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید