آدامس به جای واکسن: آدامسی که از انتشار ویروس کرونا جلوگیری می‌کند

یک آدامس آزمایشی که ذرات کروناویروس را «به دام می‌اندازد»، ممکن است میزان این ویروس را در بزاق کاهش دهد و باعث کاهش سرایت آن به دیگران شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید