آزادسازی زمین های کشاورزی کلاردشت از دست زمین خوارانباشگاه خبرنگاران جوان ساریسردار مرتضی میرزایی گفت: در اجرای قانون حمایت از کاربر زمین های کشاورزی در پی تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت، موضوع در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت.

ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی اقدام به شناسایی اراضی کشاورزی کردند که با تغییر کاربری غیرمجاز توسط افراد سودجو با مشکل مواجه شده بود.

پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات تهاجم، واحدهای ساختمانی ایجاد و حصارها تخریب شد و این اراضی از دست زمین خواران آزاد و در اختیار بخش کشاورزی شهرستان کلاردشت قرار گرفت.

کارشناسان ارزش اراضی آزاد شده را 450 میلیارد ریال برآورد می کنند.

به گفته سردار میرزایی، در این رابطه دو متهم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: هرگونه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز اراضی کشاورزی، استقلال کشور در بخش کشاورزی و گسترش بیکاری در جامعه را مختل می کند. تصرفات گسترده، تفکیک و فروش زمین و منابع طبیعی.
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید