آسمان آبادان و خرمشهر نیمه ابری شدمحمد سبزه زاری رئیس هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی دمای هوای آبادان و خرمشهر 25 درجه یک درجه سردتر از دیروز است و آسمان تا پایان امروز صاف می شود. نیمه ابری است.

وی مدعی شد: سرعت باد در حال حاضر 2 متر بر ثانیه و هفت کیلومتر در ساعت و دید افقی 7000 متر است.

رئیس سازمان هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین دمای ثبت شده در شب گذشته آبادان و خرمشهر 34 درجه و کمترین دما در مدت مشابه 23 درجه گزارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید