آغاز اجرای برنامه اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی صنعتی، معدنی و تجارت هرمزگان


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، احمد تشکینی مسئول طرح برنامه ریزی صنعتی، معدنی و بازرگانی وزارت صمت در این نشست گفت: طرح آمایش صنعتی یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه است. صنعت، معدن و تجارت ما برای همه استان ها به تفکیک شهر هستیم.

وی دو موضوع اصلی را برای این برنامه مطرح کرد و افزود: در این برنامه پتانسیل ها و فرصت ها در صنعت، معدن، تجارت داخلی و تجارت خارجی در هر استان به تفکیک شهرستان ها در نظر گرفته می شود.

رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات بازرگانی افزود: بر اساس پتانسیل ها و فرصت های مطالعه شده سه چهار سال پیش، پروژه ها و طرح های اولویت دار برای هر منطقه و شهرستان مشخص می شود.

تشکینی گفت: محصولات نیمه تمام بالای 60 درصد، واحدهای فعال قابل توسعه، فعالیت هایی که قابلیت ایجاد فعالیت های جدید را دارند، احیای معادن راکدو، توسعه زیرساخت ها و نواحی صنعتی مطابق با طرح ها و پروژه های اولویت دار تا مرحله علاقه. تحویل داده شده.

رئیس سازمان برنامه ریزی برنامه ریزی صنعت، معدن و تجارت و رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد: تا پایان امسال نسخه اولیه برنامه اجرایی و عملیاتی همه استان ها ارائه می شود. برای ارسال آماده باشید

وی گفت: برای تشکیل کمیته ای با تمام استان های سمطه مکاتبه ای انجام شده است که ساختارهای اولیه را بررسی و پس از نهایی شدن برنامه عملیاتی را اجرا می کند.

انتهای پیام/ 88055این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید