آلودگی هوا در استان ها – تابشی


هوای اکثر شهرهای غرب و مرکز کشور به دلیل افزایش ذرات معلق در هوا به حد خطرناکی رسید. کشور از پنجشنبه 7 آوریل 1401.

دیدگاهتان را بنویسید