آمریکا نخستین مورد کرونای اومیکرونش را در کالیفرنیا گزارش کرد

مقامات بهداشتی آمریکا روز چهارشنبه کمتر از یک هفته پس از شناسایی نخستین مورد عفونت با سویه‌ی جدید کرونای اومیکرون، نخستین مورد عفونت با آن را در ایالت کالیفرنیا در این کشور گزارش کردند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید