آیا صدرنشین صادرات بنزین خاورمیانه از بازار حذف می‌شود؟

مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: اگر بخواهیم صادرات منسجم و مستمری داشته باشیم باید تراز تولید و مصرف در کشور مدت‌های مدید مثبت و میزان آن هم قابل توجه باشد و برای این منظور مساله بهنیه‌سازی مصرف بهترین راه‌حل است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید