آیا مسافرت در وضعیت فعلی شیوع کرونا بی‌خطر است؟

بی‌حطر بودن مسافرت شما در حال حاضر به جز میزان شیوع کرونا به وضعیت واکسیناسیون شما بستگی دارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید