اجملی/اختصاصی فارس/جنس یوزپلنگ گمشده «ماده» است.


به گزارش فارس، جنسیت یوزپلنگ گم شده «ماده» است.
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید