احمدرضا احمدی از بیمارستان مرخص شد
تهران – ایرنا – احمدرضا احمدی شاعر، نویسنده و نقاش پیشکسوت از بیمارستان مرخص و به خانه بازگشت.

دیدگاهتان را بنویسید