ادامه فشار اسرائیل بر اسرای جهاد اسلامی

– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های فلسطینی به نقل از موسسه مهجه القدس یکی از سازمان‌های مردم نهاد دفاع از اسرای فلسطینی خبردادند، اسرای جنبش جهاد اسلامی فلسطینی در حال حاضر شرایط بسیار بدی را در زندان‌های اسرائیل پشت سر می‌گذارند.

براساس گزارش این موسسه از زندان‌های اسرائیل، اسرای جنبش جهاد اسلامی فلسطین که به تازگی به زندان‌های جدیدی منتقل شده‌اند در حال حاضر روی زمین و در شرایط بسیار سختی به ویژه در زندان نقب به سر می‌برند.

در زندان شارون هم یک اسیر 28 ساله به نام عیاد جمال عیاد الهریمی در شرایط بسیار بد ودر یک سلول بدون هیچ امکاناتی زندانی است.

این عضو جهاد اسلامی به همراه شمار دیگری از اسرای جهاد اسلامی پس از عملیات تونل از زندان عوفر به دیگر زندان‌های اسرائیلی منتقل شدند.

براساس این گزارش عیاد در یک سلول بسیار کوچک یک و نیم در یک و نیم متر نگهداری می‌شود این سلول فاقد هر نوع پنجره بوده، اجازه هواخوری نداشته و دستشویی آن فاقد حریم بوده، غذای ارائه شده قابلیت خوراک انسانی را نداشته و در عین حال باید با بد رفتاری زندانبانان هم مواجه شود.

انتهای پیام/

source article

دیدگاهتان را بنویسید