ادامه مذاکرات ایران و ۱+۴ طی دو روز آینده

معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از ادامه مذاکرات طی دو روز آینده خبر داد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید