ادعای یک روزنامه کویتی درباره «طرح B» ایران در مذاکرات وین

روزنامه کویتی «الجریده» نوشت: چهار روز پیش از مذاکرات غیرمستقیم میان واشنگتن و ایران، نشانه ها در این خصوص در حال افزایش است که دور هفتم این گفتگوها ممکن است به توافقی جزئی و موقت منجر گردد و موانع فنی و سیاسی عمده مانع از توافق جامع شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید