اروپایی‌ها نظریه ارسطو مبنی بر "ناهمانندی انسان‌ها" را مبنای حقوق بشر قرار دادند / امام خمینی (ره) خط بطلان بر نظریه غرب کشید

اروپایی‌ها طبق آرای ارسطو، شرقی‌ها را تحقیر می‌کنند و معتقدند آنها نمی‌توانند و نمی‌فهمند و با این نگرش قصد دارند شرق تحت سلطۀ آنان باشد.source article

دیدگاهتان را بنویسید