اروپایی ها معتقدند حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ اشتباه بوده است

نتایج یک نظرسنجی فرانسوی نشان داده است تقریبا نیمی از اروپایی ها حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 را اشتباه می دانند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید