اروپا دوباره به کانون پاندمی کرونا در جهان بدل شده است

اروپا دوباره به کانون پاندمی کرونا بدل شده است و برخی از کشورها در حال بررسی برقراری دوباره قرنطینه عمومی هستند و بخث درباره کافی بودن واکسیناسیون برای جلوگیری شیوع بیماری بالا گرفته است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید