از تایید حکم قصاص پزشک تبریزی تا تلاش برای رضایت خانواده شکور

اکبر طبری در زندان، آزادی بیژن قاسم زاده با وثیقه، تایید حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوان عالی، تلاش برای اخذ رضایت از خانواده غزاله شکور و … مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته بود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید