از گلایه های پدر حسن یزدانی تا افتتاح زودهنگام پیست مسابقه + فیلم