استارتاپ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولرئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: بتوانیم تمامی شرایط را برای حضور دانشجو فراهم کنیم. این دانشگاه از 19 فروردین ماه بازگشایی می شود و این بازگشایی به صورت مرحله ای و از ورودی های مختلف آغاز می شود.

محمدرضا عصاری گفت: تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از 20 فروردین ماه در دانشگاه حضور خواهند داشت.

برنامه حضور و غیاب دانشجویان مقطع کارشناسی بستگی به سال ورود دارد. دانشجویان مقطع لیسانس از 17 آوریل بسته به پذیرش آنها می پیوندند. بازگشایی دوره کارشناسی 1400 دانشجو و پس از آن به ترتیب 99، 98 و 97 جذب می کند.

تمهیدات لازم برای اسکان دانشجویان غیر بومی اندیشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید