استان کرمان رتبه چهارم بودجه منابع عمومی را به خود اختصاص داد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان این که استان کرمان به لحاظ میزان بودجه منابع عمومی، رتبه چهارم کشور به خود اختصاص داده است گفت: استان کرمان با ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیون ریال بودجه منابع دولتی بعد از استان های تهران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین منابع عمومی است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید