اسپوتنیک: یک مرد اسرائیلی از سوی وزارت دفاع روسیه به سرقت متهم شدبه گزارش ایرنا، اسپوتنیک افزود: رواز شمرتز متهم به سرقت اموال 16 شرکتی است که قبلاً متعلق به وزارت دفاع روسیه بوده است.

«در پایان دی ماه، تحقیقات کیفرخواست جدیدی را علیه شمرز آغاز کرد. او گفت: «او قاطعانه اعتراف کرده که بی گناه است.

تحقیقات می گوید که شمرتس در یک گروه سازمان یافته از سال 2012 تا 2014 سهام و دارایی 16 شرکت مختلف را که در مجموع 35 ملک را که قبل از خصوصی سازی در اختیار وزارت دفاع روسیه بود، به سرقت برده است.
میزان خسارت هنوز مشخص نشده است.
در این پرونده آمده است که ارزش این وجوه بیش از یک میلیون روبل بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید