اشتباه عجیب فینال را از گلیج گرفت | شانس دو کشتی گیر ایران برای مدال برنز

کشتی گیر ۹۷ کیلوگرم ایران فینال را روی اشتباه خود از دست داد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید