اصفهان؛ کمی تاریخ، بین اتوبان!

برای گفتن از اصفهان در روز اصفهان می‌شود سراغ سفرنامه‌ها رفت، زیباترین جملات سیاحان جهان‌دیده را دربارۀ این شهر بیرون کشید و با آن به خودی و بیگانه فخر فروخت. منبع

دیدگاهتان را بنویسید