افتتاح آبیاری تحت فشار در زرندرضا محمدی کارگردان کشاورزی زرند طرح 52 هکتاری آبیاری تحت فشار را درخواست احداث استخر ذخیره آب 2000 مترمکعبی و اجرای سیستم شستشوی فیلتر تمام اتوماتیک با وام 30 میلیارد ریالی عنوان کرد. که 50 درصد آن اهدایی و مابقی اجرا می شود در مدت 3 ماه اجرا می شود.

وی مهمترین مزیت ها را کنترل علف های هرز، افزایش راندمان، کاهش تبخیر آب و کاهش هزینه های کارگری عنوان کرد. آبیاری قطره ای ارسال شده.

کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز به کاهش بارندگی ها اشاره کرد و گفت: اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با توجه به وضعیت نامناسب آب بسیار ضروری است. در منطقه و تنها راه بحران کم آبیاستفاده بهینه از آب موجود و گسترش اجرای روش های نوین آبیاری.

دیدگاهتان را بنویسید