افتتاح نخستین خانه کودک تخصصی منطقه ۹ در شمشیری | دربست در اختیار کوچولوها

در برنامه‌ریزی‌های نوین شهری، توجه به اصول «شهر دوستدار کودک» یکی از ضروریات است. شهری که استانداردهای کمی و کیفی حضور و فعالیت کودکان را دارا باشد و کودکان در آن از تنوع تا ایمنی و امنیت در خدمات شهری را تجربه کنند. همچنان که در سال‌های اخیر مدیران محله و شهر با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بسیاری، تلاش داشته‌اند به این مهم دست یابند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید