افزایش 3 درصدی مصرف گاز طبیعی گیلانسرپرست شرکت گاز گیلان وی گفت: مشترکان گیلانی در سال 1400 حدود 7 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کردند که نسبت به سال 99 حدود 3 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی نیروگاه چربی.

به گفته عیسی جمال نیکویی، گاز مصرفی نیروگاه گیلان در سال گذشته 2 هزار و 945 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

بیش از 40000 مشترک جدید جذب کرده است و مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی نیز در سال گذشته با 3 درصد کاهش به 2.0602 میلیون متر مکعب رسیده است که نشان دهنده کاهش مصرف گاز و مدیریت این بخش است.

در این مدت، بخش‌های صنعتی و کشاورزی استان 800 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند که مشترکان بخش حمل‌ونقل و بازرگانی به ترتیب 359 میلیون مترمکعب و 254 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند.

بر اساس این طرح، امسال تلاش خواهیم کرد تا گاز طبیعی را به صورت مستمر و پایدار به مناطق مختلف مصرفی گیلان عرضه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید