افغانستان مرکز تولید شیشه در جهان خواهد بودواشنگتن پست گزارش می دهد که تولید مت آمفتامین که به “شیشه” نیز معروف است در افغانستان به سرعت در حال افزایش است و هر ماه کارخانه های بیشتری ساخته می شود.

کارشناسان هشدار می دهند که با این روند، افغانستان به مرکز تولید شیشه در جهان تبدیل خواهد شد.

تولید شیشه پس از کشف یک گیاه بومی به نام افدرا توسط قاچاقچیان مواد مخدر رونق گرفت.

این گیاه که در میان قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان به “عمان” معروف است، به صورت وحشی رشد می کند و مهمترین عنصر در تولید کریستال یا شیشه است.

برخی از کارشناسان، مقامات دولتی سابق و فروشندگان مواد مخدر به روزنامه گفته اند که صدها کارخانه شیشه سازی در افغانستان در شش سال گذشته ایجاد شده است که هر ماه تعداد بیشتری از آن ساخته می شود. بحران اقتصادی در افغانستان ظاهراً افغان ها را مجبور کرده است که به دنبال منابع جدید درآمد باشند.

اگرچه بیشتر مت آمفتامین ها برای صادرات تولید می شود، اما تعداد فزاینده ای از افغان ها به شیشه روی می آورند.

افزایش تولید شیشه در افغانستان نگرانی شماری از کارشناسان و مقامات غربی را برانگیخته است.

این روزنامه گفت که با افزایش تقاضای جهانی متامفتامین، کارشناسان نگران هستند که افغانستان تحت کنترل طالبان به بزرگترین تولید کننده شیشه در جهان تبدیل شود.

دیوید منسفیلد، اقتصاددان جنایی در افغانستان که به بانک جهانی در مورد خشخاش و مواد مخدر در افغانستان گزارش می دهد، گفت: “در نتیجه ورود مقادیر زیادی افدرا، فعالیت کارخانه های شیشه در افغانستان در ماه های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.” و کمیسیون اروپا.”

دلالان شیشه در غرب افغانستان مدت هاست که آزادانه تجارت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید