اقدام در قایق بادبانی شگفت انگیز است، ما از این شرکت حمایت می کنیم – تابناک


رفتار قایق بادبانی قابل تحسین است، ما از این شرکت حمایت می کنیم

قاسمی پور افزود: این شرکت قدمتی چند ساله دارد و نمایندگان مجلس در صدد رفع موانع بر سر راه این شرکت و شرکت هایی مانند کروز هستند.
نمایندگان شهرستان های سروآباد و مریوان که تاکنون 10 هزار زن در کشور را در خود جای داده اند که قابل تحسین است، گفتند: این سفر دریایی نشان از استفاده از سرمایه انسانی دارد که می تواند به یکی از بهترین شرکت های تولیدی کشور تبدیل شود.
نماینده سروآباد و مریوان گفت: در بازدیدی که از آژانس مسافرتی داشتیم متوجه شدیم که با وجود تحریم ها در صنعت خودرو موفق تر از خودروسازی شده ایم و با گذشته و بدیهی است که تحریم ها را تغییر داده ایم. به یک موقعیت خوب.”
این نماینده مجلس گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید در صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی پور تصریح کرد: باید بتوانیم از تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان نمایندگان مردم حمایت کنیم. کار صنعتگران در زمینه تولید خودرو به ویژه در حوزه تحریم قابل تحسین است.
نماینده سروآباد و مریوان گفت: بانوان با سوابق فکری و ممتازی که دارند می توانند یکی از صنعتگران خوب باشند و با کمک آنها می توانیم با صنعتگران.کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته همکاری کنیم. رقابت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید