الحاق اراضی 560 هکتاری به قم تصویب شد

مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور موضوع الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری مجاور پردیسان به شهر قم مطرح و پس از بحث و بررسی تصویب شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید