امام جمعه مازندران: دوران مذاکرات ذلیلانه گذشته، امروز مذاکرات ما بسیجی است

امام جمعه مازندران با بیان اینکه دوران مذاکرات ذلیلانه گذشته است، گفت: امروز مذاکرات بسیجی است و مسئولان زیرباز ذلت شرط و شروهای تحریمی نخواهند رفت. منبع

دیدگاهتان را بنویسید