امام جمعه نقش تعیین کننده ای در همگرایی استان مرکزی دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه بعدازظهر سه شنبه در همایش ائمه جمعه استان مرکزی با بیان اینکه اکثر ائمه جمعه استان مرکزی بومی استان نیستند، اظهار داشت: در حال حاضر در استان مرکزی از استان مرکزی استفاده می شود. وضعیت ایده آلی نیست و نقش ائمه جمعه در این زمینه تعیین کننده است و باید همگرایی تقویت شود.

اشاره ایشان به مسائل دولتی و منابع مالی دولتی بود تکافوی پاسخگوی نیازها نیست و حرکت به سمت وضعیت مطلوب آسان نیست، گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید به سه مولفه وزن گذشته، فشار حال و کشش آینده توجه کرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: باید در اداره امور باشد امانیسم البته آنه واقعیت به زمان حال می نگرد و آرمان ها به آینده.

مخلص الائمه گفت: بیش از 87 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اگر بیش از سه دهه از بودجه کشور صرف تکمیل این پروژه ها شود، تکمیل نمی شود و می توان این پروژه ها را به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل کرد. ، بیمارستان ساوه ، انتقال آب از سد رهگذر و کتابخانه مرکزی نشان می دهد که این مسیر با دستور قابل رفع نیست.

وی با اشاره به اینکه در چندین لایه مشکلات وجود دارد و این مشکلات اجازه نمی دهد به وضعیت مطلوب برسیم، گفت: در حال حاضر مهمترین و دلیل آن است. اللل مشکلات دولتی و فساد اداری ناکارآمدی نظام اداری است و این میراث دولت است میزبان و 50 سال است که شاهد ناکارآمدی در اقتصاد این کشور هستیم.

استاندار مرکزی گفت: این اقتصاد وابسته به نفت و این اقتصاد وابسته به نفت، نظام اداری منسوخ را که در آن غوطه ور است، شکل داده است. . ما و آن فلج را ایجاد کرده ایم که از آن انتظار حرکت و تحرک داریم.

استاندار مرکزی ادامه داد: تا زمانی که تغییر اساسی در نظام اداری کشور نداشته باشیم و تغییری در ساختار، نیروی کار، روش ها و فرآیندها و شیوه های اداره امور ایجاد نشود، درخواست تغییر یک درخواست بیهوده است و حداکثر اگر با توجه به اندازه مسکن.” ار با حل برخی از مشکلات روزمره جامعه، آیا هنوز مطمئن نیستیم که آینده خوبی را برای نسل آینده رقم خواهیم زد یا خیر؟

وی گفت: امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی و 5 استان مرکزی با استان های دیگر پیوند خورده است میزباندر واقع دولت یک خودروی متحرک است در حالی که امید برخی از جوانان، اقتصاددانان و کارشناسان به توقف خودروهاست.

مخلص الائمه ادامه داد: نمی توان سیستم مدیریت استانی و کشوری را متوقف کرد تا مدیران جدید ظاهر شوند و تجربیات و اطلاعات را انتقال دهند، اما این خودرو باید در حین حرکت تعمیر شود که این کار بسیار سختی است، هرچند که ما در این فرصت چندین اقدام موثر برای بهبود وضعیت مدیریت ناکارآمد و راکد انجام شد.

استاندار مرکزی در پایان گفت: متاسفانه این مدیریت ناکارآمد و راکد باعث شد سیل مطالبات جامعه به سمت ائمه جمعه، نمایندگان و فرمانداران سرازیر شود که البته به طور مستمر در حال مدیریت این شرایط هستیم. شبکه.” آه تو مدیران کارآمد، جهادی و انقلابی در راس دستگاه های استان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید