امام شیراز: تعاونی ها باید در رواج اقتصاد نقش آفرینی کنند
شیراز-ایرنا نماینده ولی فقیه استان فارس و امام جمعه شیراز با بیان اینکه تعاونی ها می توانند در همگانی سازی اقتصاد نقش آفرینی کنند، گفت: تعاونی ها می توانند نقش موثری در مردمی سازی داشته باشند مشروط بر اینکه رهبری عادل انتخاب شود. آنها را مدیریت کند.

دیدگاهتان را بنویسید