امتحانات نیمسال اول علوم پزشکی اهواز حضوری است

مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰، برای همه دانشجویان حضوری است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید