امسال ۸۰۰ هزار تن “چغندر قند بهاره” در کرمانشاه تولید شد

معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پایان برداشت از مزارع چغندرقند بهاره استان و تولید ۸۰۰ هزار تن محصول خبر داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید