انتشار حق بیمه و شرایط بیمه سلامت در ایران در سال 1402
تهران- ایرنا- مدیرکل بیمه و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران از ابلاغ تعرفه حق بیمه ایران و استانداردهای بیمه سلامت در سال جاری خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید