انتصابات جدید در نیروی انتظامی کشوربه گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، به دستور سردار «حسین اشتری» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ فرمانده معظم کل قوا و فرماندهی کل قوا، به دستور سردار «حسین اشتری»، فرمانده معظم کل قوا و فرماندهی کل قوا در این باره به شهادت رسیدند. سردار سرتیپ گلمرزا رازیان به سمت فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی، سردار سرتیپ مهدی معصوم بیگی به سمت فرماندهی کل قوا و سردار سرتیپ دوم پرهی آهی به سمت فرمانده نیروی انتظامی امین منصوب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید