انتصابات رئیسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی | تصویب جایگاه جدید برای شورا

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایندگان شورا در هفت ستاد و شورای تخصصی کشور تعیین شدند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید