انتقاد یک وکیل دادگستری از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار

یک وکیل دادگستری از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید