انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه‌های مصوب با ریزبینی بیشتر بررسی می‌شود | استفاده از دو راهکار بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از این پس، انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه‌های مصوب دقیق‌تر و با ریزبینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید