انفجار در کابلبه گفته منابع محلی، دقایقی پیش پیش انفجاری در ناحیه دهم کابل رخ داده است.

شاهدان عینی گفتند که پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده اند.

نوع انفجار هنوز مشخص نیست و جزئیات حادثه مخابره نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید