انفجار در یک مدرسه دینی در ولایت کندزرسانه های محلی از وقوع یک انفجار در یک مدرسه دینی در ولایت کندز خبر دادند.

مقام های طالبان تاکنون در مورد این خبر اظهار نظر نکرده اند و جزئیات بیشتری نیز منتشر نشده است.

روز گذشته یک انفجار در منطقه سر داور شهر کندز و انفجار دوم در نزدیکی میدان هوایی کندز رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید