انواع کودهای شیمیایی در مهاباد توزیع شده استعلیرضا قربانی افزود: در سال گذشته در مجموع 5 هزار و 825 ​​تن کود اوره، 50 تن فسفات آمونیوم، 20 تن کود آلی فسفات گرانول، 19.5 تن فسفات گرانول 13 درصد، تری فسفاته 318 تا 318 تا 318 تا 318 تن کود آلی فسفاته. 100 تن کلرید پتاسیم گرانول برای مصارف کشاورزی در مهاباد توزیع شد.

او گفت: «همچنین کودهای کشاورزی اقلام لازم به انبار نمایندگی های شرکت خدمات کشاورزی ارسال و بر اساس سامانه ورود بین کشاورز و کشاورز متقاضی توزیع می شود.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: همچنین کودهای ریز مغذی بین کشاورزان طرف قرارداد. طرح جهش تولید گندم در مناطق خشک به این شهرستان ارسال و به کشاورزان تحویل داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید