اوج گیری مرگ و میر کرونایی در برخی ایالات آمریکا

بر اساس آمارهای بیمارستانی در آمریکا به نظر می رسد تعداد بیمارانی که بر اثر کووید۱۹ در بیمارستان های برخی از ایالات جان خود را از دست می دهند به اوج خود رسیده است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید