اولویت کانون پرورش فکری کودکان بازیابی هویت اصیل این قشر است

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: اولویت اصلی ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی بازیابی هویت انقلابی، تاریخی و دینی با استفاده از ابزارهای نوین مورد علاقه کودکان و نوجوانان است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید