اولین پیوند کلیه در همدان با موفقیت انجام شد

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان همدان وضعیت حال بیمار پیوند کلیه را مطلوب ارزیابی کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید